เงื่อนไขสำหรับการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน THAILAND – ASSET

อัพเดตล่าสุด 20 กรกฎาคม 2563

ยินดีต้อนรับและขอบคุณที่สนใจ THAILAND – ASSET ซึ่งดำเนินการโดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานที่แสดงไว้ ณ ที่นี้ ระบุถึงข้อกำหนดระหว่าง THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ใช้ หลังจากที่ผู้ใช้คลิกปุ่มลงทะเบียนหรือผ่านเว็บไซต์เครือข่าย แอปพลิเคชั่นบนมือถือ หรือบริการอื่น ๆ ของ THAILAND – ASSET ที่ให้บริการTHAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หรือการเข้าถึงเนื้อหาใด ๆ ข้อกำหนดในการให้บริการนั้น ถือว่าผู้ใช้ตกลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ

หน้าที่ของ THAILAND – ASSET

THAILAND – ASSET ให้บริการโฆษณาตามข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านบริการ เพื่อช่วยให้โฆษณามีความเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อคุณ

บัญชีและการลงทะเบียน

คุณต้องยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ในการใช้บริการ คุณรับรองและรับประกันว่า :

(1) คุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี

THAILAND – ASSET ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อผลกระทบโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อการกระทำใด ๆ ที่ผู้บริโภคยึดถือตามบริการหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่มีอยู่ 

(2) คุณยังไม่เคยถูกระงับหรือถูกให้ออกจากบริการ

(3) การลงทะเบียนและการใช้บริการของคุณเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด ในการเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างของบริการ คุณอาจจำเป็นต้องลงทะเบียนบัญชี เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชี คุณอาจต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ที่อยู่อีเมลล์ หรือข้อมูลการติดต่ออื่น คุณยอมรับว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้ถูกต้องและจะให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เมื่อลงทะเบียน คุณอาจได้รับแจ้งให้ใส่รหัสผ่าน คุณต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของคุณแต่เพียงผู้เดียว และคุณต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่ดำเนินการผ่านบัญชีของคุณ คุณไม่สามารถแชร์บัญชีผู้ใช้กับผู้อื่นได้  เว้นแต่คุณทำข้อตกลงกับ THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด อนุญาตให้คุณใช้บริการสำหรับธุรกรรมในนามของบุคคลอื่น คุณควรใช้บริการเพื่อทำธุรกรรมแทนคุณเองเท่านั้น ไม่ใช่ในนามของบุคคลอื่น

การใช้บริการและข้อจำกัด

การใช้บริการ

ตราบเท่าที่คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการนี้ THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด อนุญาตให้คุณใช้บริการและดาวน์โหลด และใช้ App ใดก็ได้ในโทรศัพท์มือถือของคุณในรูปแบบโค้ดสำหรับการใช้ส่วนตัวของคุณ

แอปพลิเคชันบนมือถือ

ในการใช้คุณสมบัติแอปพลิเคชั่นบนมือถือของบริการ THAILAND – ASSET คุณต้องมีโทรศัพท์มือถือที่รองรับ THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับประกันว่าแอปพลิเคชันจะสามารถทำงานร่วมกับโทรศัพท์มือถือของคุณได้ คุณอาจใช้ข้อมูลมือถือที่เชื่อมต่อกับแอปฯ และอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการของคุณเพื่อใช้แอปฯ คุณยอมรับว่าคุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องแต่เพียงผู้เดียว THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สามารถอัพเดตแอปพลิเคชั่นใด ๆ และอาจอัพเดตแอปพลิเคชั่นใด ๆ ที่คุณติดตั้งไว้โดยอัตโนมัติทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณยินยอมให้อัพเกรดอัตโนมัติทั้งหมด และเข้าใจว่าข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้กับแอปฯ เวอร์ชั่นที่อัพเดตทั้งหมด ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สของบุคคลที่สามที่รวมอยู่ในแอปฯ จะต้องเป็นไปตามใบอนุญาตโอเพนซอร์สที่เกี่ยวข้อง และอาจให้ใช้งานได้โดยตรงจากผู้สร้างภายใต้ใบอนุญาตโอเพนซอร์ส ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ ไม่ใช้กับการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่สามภายใต้ใบอนุญาตโอเพนซอร์ส

ข้อห้าม

เมื่อใช้บริการนี้ คุณตกลงที่จะไม่ :

 • ทำซ้ำ ปรับเปลี่ยน แจกจ่าย หรือให้การเข้าถึง สร้างงานลอกเลียนแบบ แยกส่วน ถอดแยก หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับให้กับส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการนี้
 • ลบ หรือแก้ไขข้อมูลลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่ปรากฏในบริการ
 • ใช้บริการในลักษณะที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอันตรายต่อ THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการ ผู้จัดหา หรือผู้ใช้คนอื่น ๆ
 • แอบอ้างเป็นบุคคลอื่น หรือหลอกลวงเกี่ยวกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น
 • แทรกแซงต่อระบบหรือความปลอดภัยของบริการ หรือหลีกเลี่ยงมาตรการใด ๆ ที่ THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด อาจใช้เพื่อป้องกันหรือจำกัดการเข้าถึงบริการ
 • ดำเนินการสอบถามโดยอัตโนมัติ (รวมทั้งการคัดลอกข้อมูลจากหน้าจอและฐานข้อมูล ใช้โปรแกรมรวบรวมข้อมูล หลีกเลี่ยง “captcha” หรือข้อควรระวังที่คล้ายคลึงกันและกิจกรรมอัตโนมัติใด ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลจากบริการ) ในบริการ
 • ใช้เครื่องหมายการค้าของ THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของชื่อ หน้าจอ หรือที่อยู่อีเมลของคุณ ในบริการ
 • การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบของอีเมล์ และ/หรือ โฮมเพจของสมาชิก ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียวผู้ให้บริการไม่มีส่วน เกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
 • ห้ามใช้บริการนี้ ไปในการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
 • สมาชิกต้องเก็บรหัสผ่านที่ได้รับไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ เพื่อกระทำการใดๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกเอง และ/หรือ ระบบของเซิร์ฟเวอร์โดยรวม
 • ห้ามใช้บริการอีเมล์ที่ได้รับ ในทางที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น เช่น โพสต์ข้อความที่ไม่สุภาพ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ที่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่บุคคลอื่น หรือก่อให้เกิดการเข้าใจผิด ลงในแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะ เช่น ตามกระดานข่าวของเว็บไซต์ต่างๆ หรือบนโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook
 • ห้ามสมาชิกกระทำการส่งอีเมล์ที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM โดยใช้อีเมล์ที่อ้างอิงถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์นี้ไปยังบุคคลอื่น โดยที่ไม่ได้ รับอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้รับ
 • ผู้ที่ทำการส่งอีเมล์ที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM จะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
 • ห้ามสมาชิกกระทำการใดๆ ที่อาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบเซิร์ฟเวอร์โดยรวม
 • ห้ามใช้บริการนี้ ในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฏหมาย และศีลธรรม รวมทั้งข้อมูลประเภท pirate software, crack, hack หรือใช้บริการของเซิรฟ์เวอร์นี้ไปใน การโจมตีเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ เช่น mail bombs, hack attacks, spamming, port scanning หรือ port probing สมาชิกที่เผยแพร่ข้อมูลประเภทนี้ หรือใช้บริการไปในทางลักษณะนี้จะถือว่าเป็นการละเมิด และจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทยสูงสุด
 • ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล และขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสมาชิกภาพ ของผู้ที่ละเมิด หรือพยายามละเมิดข้อตกลง และระเบียบการใช้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ห้ามสมาชิกใช้บริการนี้ในการเก็บและเผยแพร่ข้อมูล ที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ข้อมูลใดๆ ที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ หรือใช้บริการนี้ ในการเก็บข้อมูล หรือให้บริการใดๆ แก่เว็บไซต์อื่น
 • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฏหมายสูงสุดกับบุคคลใดๆ ที่พยายาม กระทำการที่เป็นอันตรายแก่ระบบของเซิร์ฟเวอร์
 • ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบเกี่ยวประสิทธิภาพ ความล่าช้า ความผิดพลาด การสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหายใดๆ ที่อยู่นอกเหนือ การควบคุมของผู้ให้บริการ
 • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล และ หรือเปิดเผยข้อมูลของสมาชิก เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่บ้านเมือง
 • กรณีที่ผู้ให้บริการให้รับการร้องเรียน ร้องขอหรือพบเหตุอันไม่ชอบมาพากล ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิก หรือระงับบริการ แก่สมาชิกนั้นๆเป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวน และตรวจสอบหาสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ
 • เว็บไซต์แห่งนี้ให้ความร่วมมือกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการตรวจสอบเวบไซต์ที่มีข้อความหรือ เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และขัดต่อความสงบเรียบร้อย หากท่านพบเห็น หรือทราบเบาะแส ขอให้แจ้งข้อมูล เพื่อจะได้ดำเนินการแก่เว็บไซต์เหล่านั้นต่อไป

 • ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการนี้ทันที เมื่อพบว่าสมาชิกละเมิดข้อตกลง หรือพบว่าการกระทำนั้นๆ อาจจะก่อให้เกิด หรือเป็นอันตรายต่อเซิฟร์เวอร์โดยรวม เช่นการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย การพยายามเจาะระบบ หรือพยายามเข้าถึงข้อมูล ของเซิร์ฟเวอร์และข้อมูลสมาชิกอื่น หรือทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดภาระหนักแก่เซิร์ฟเวอร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าสมาชิกทุกท่านได้อ่านและเข้าใจใน ข้อตกลง และระเบียบ ในการใช้บริการนี้เป็นอย่างดีแล้ว จึงได้สมัครใช้บริการจากทางเรา
 • พยายาม อนุญาต หรือสนับสนุน ให้บุคคลที่สามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังกล่าวข้างต้น

ข้อมูลผู้ใช้

ก. สิทธิ์การใช้งาน

บางส่วนของบริการอาจอนุญาตให้ผู้ใช้อัพโหลดรูปภาพ วิดีโอ ข้อมูล ข้อความ และเนื้อหาอื่นๆ  การอัพโหลดข้อมูลผู้ใช้ไปยังบริการถือว่าคุณอนุญาตให้ THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ใช้ คัดลอก แจกจ่าย ส่งต่อ แสดงต่อสาธารณชน ทำซ้ำ แก้ไข ปรับปรุง จัดทำผลงาน หรือรวมไว้ในผลงานชิ้นอื่นๆ และแปลเนื้อหาผู้ใช้ของคุณโดยเชื่อมโยงกับบริการหรือในสื่ออื่น ๆ และอนุญาตให้ใช้สิทธิเหล่านี้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่จ่ายเงินให้กับข้อมูลผู้ใช้ของคุณที่ระบุไว้ในประโยคก่อนหน้านี้

THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สามารถลบหรือแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ของคุณได้ตลอดเวลาคุณต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาผู้ใช้ทั้งหมดที่ทำผ่านบัญชีผู้ใช้ของคุณ หรือที่คุณใช้ผ่านบริการต่างๆ สำหรับเนื้อหาผู้ใช้ทั้งหมด คุณรับรองและรับประกันว่า คุณเป็นผู้สร้างและเป็นเจ้าของเนื้อหา หรือมีใบอนุญาต สิทธิยินยอมและสิทธิ์ (รวมทั้งสิทธิ์ทั้งหมดที่จำเป็นต้องใช้ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวและทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง) เพื่ออนุญาตให้ THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ใช้อื่นๆ ในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลผู้ใช้ของคุณตามที่จำเป็นในการใช้ใบอนุญาตที่ได้รับจากคุณภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการนี้

ข. ขอบเขตความรับผิดชอบ

THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการแก้ไขหรือควบคุมข้อมูลผู้ใช้ของคุณ หรือข้อมูลผู้ใช้ของผู้ใช้รายอื่น ๆ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อข้อมูลของผู้ใช้ บริษัทฯ สามารถทำการลบ แก้ไข หรือบล็อกข้อมูลผู้ใช้ใด ๆ บนบริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงข้อมูลผู้ใช้ ในดุลยพินิจของ THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด คุณเข้าใจว่าเมื่อใช้บริการ คุณอาจต้องพบกับข้อมูลผู้ใช้ของผู้ใช้รายอื่น ๆ และรับทราบว่า ข้อมูลผู้ใช้อาจไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม หยาบคาย หรือน่ารังเกียจ

เราใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของคุณเฉพาะด้วยความยินยอมโดยนัยหรือโดยชัดแจ้งที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับของกฎหมายที่บังคับทั้งหมดในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเรา เราจะใช้และเก็บข้อมูลเพื่อประมวลผล วิเคราะห์และปรับปรุงธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึงจัดสรรบริการบนแพลตฟอร์ม
 • เพื่อการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เราใช้หรือวิเคราะห์ข้อมูลในการตรวจสอบพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่อาจผิดกฎหมายเพื่อการป้องกันที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงหรืออาชญากรรมต่าง ๆ
 • เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจบางอย่างของเราให้แก่คุณ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การเปลี่ยนแปลงนโยบายต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มและการสื่อสารทางการตลา
 • เพื่อการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาที่คุณพบเห็นบนเว็บไซต์และแอพฯ ของเราผ่านทางอินเทอร์เน็ตและที่อื่น ๆ

บุคคลที่สาม/บริการที่เชื่อมโยง/ส่งข้อมูล

THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด :

 • จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าใด ๆ ที่เกิดจากผู้บริโภคหรือผู้ให้บริการรายอื่นในกระบวนการให้ยืมไม่รับประกันว่าจะได้รับข้อเสนอหรือยอมรับในโปรแกรมเงินกู้ใด ๆ โดยเฉพาะเงื่อนไขเงินกู้ หรืออัตราเงินกู้ใดๆ กับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ว่าอัตราหรือข้อตกลงใดจะดีที่สุดโดยทั่วไป
 • บริการนี้ รวมถึงลิงก์เชื่อมโยงไปยังผลิตภัณฑ์บริการและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม รวมถึงเนื้อหาที่บุคคลที่สามให้ไว้ และอาจรวมถึงฟังก์ชั่นการทำงานที่อนุญาตให้มีการแจกจ่ายข้อมูลผู้ใช้ของคุณ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แก่บุคคลที่สาม ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของ THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผู้ให้บริการบุคคลที่สามเป็นผู้รับผิดชอบต่อบริการของตนเอง คุณต้องรับผิดชอบต่อการใช้และการส่งข้อมูลผู้ใช้ของคุณไปยังบุคคลที่สาม และการติดต่อหรือธุรกิจของคุณกับบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ อยู่ระหว่างคุณและบุคคลที่สามดังกล่าวเท่านั้น การใช้เว็บไซต์บริการหรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงข้อตกลงอื่นๆ ที่คุณต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามด้วย
 • THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ไม่รับรองและไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์บริการเว็บไซต์ดังกล่าว หรือการใช้ข้อมูลผู้ใช้ของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ด้วยการใช้เครื่องมือที่ช่วยให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลผู้ใช้ (User Information)
 • คุณยอมรับว่า THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด สามารถถ่ายโอนข้อมูลผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลอื่นๆ ไปยังบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หากคุณส่งแบบฟอร์มติดต่อหรือระบุความสนใจในการติดต่อผู้ให้บริการบุคคลที่สาม คุณอาจได้รับโทรศัพท์จากผู้ให้บริการบุคคลที่สามโดยใช้ข้อมูลการติดต่อที่คุณแจ้งไว้ ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม อาจเก็บข้อมูลติดต่อของคุณและข้อมูลอื่นใดที่ได้รับโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ในการดำเนินการติดต่อหรือแบบฟอร์มคำขออื่นๆ THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือในทางที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับบุคคลที่สามเหล่านี้

การเปิดเผยข้อมูลที่เรารวบรวม

 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลตามกฎหมายหรือคำขออย่างเป็นทางการของหน่วยงานของรัฐ
 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่อาจระบุตัวตนของคุณกับบริษัทในเครือของเรา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจตามปกติของเรา
 • คุณยินยอมจะสละสิทธิ์และผ่อนปรนสิทธิการแก้ไขที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นธรรมใด ๆ ที่คุณอาจมีต่อTHAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้ใน THAILAND – ASSET บริษัทฯ ขอไม่รับผิดใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลผู้ใช้ หากได้รับแจ้งจากผู้ใช้หรือเจ้าของข้อมูลผู้ใช้ว่า ข้อมูลผู้ใช้ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ในการให้บริการนี้ THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด อาจตรวจสอบข้อกล่าวหาดังกล่าว และพิจารณาตามดุลยพินิจของ THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ว่าจะลบเนื้อหาและขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทรัพย์สินทางปัญญา

บริการนี้เป็นกรรมสิทธิ์และดำเนินการโดย THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด การออกแบบ ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ กราฟิก และองค์ประกอบอื่นๆ ทั้งหมดของบริการ จัดทำโดย THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และได้รับการคุ้มครองโดยทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นๆ

การยกเลิก/การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

 • ยกเว้นที่ระบุไว้ในข้อตกลงเฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ คุณสามารถยกเลิกบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา โดยติดต่อ webmaster@THAILAND – ASSET หากคุณยกเลิกบัญชีของคุณ คุณยังคงต้องจ่ายค่าบริการค้างชำระทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการยุติการใช้บริการของคุณ
 • หากคุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานนี้ การอนุญาตเพื่อใช้บริการของคุณจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ  นอกจากนี้ THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกบัญชีของคุณ เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยุติการให้บริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของบริการ หรือการระงับ หรือการยุติการเข้าถึง หรือการใช้บริการของคุณ
 • THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการนี้เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว เราจะพยายามอย่างเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญในข้อกำหนดในการให้บริการนี้ การที่คุณใช้บริการต่อไปหลังจากมีการอัพเดต มีผลแสดงถึงข้อตกลงในการใช้ข้อกำหนดในการให้บริการฉบับแก้ไขของคุณ
 • หากคุณสละสิทธิ์การได้รับการแจ้งเตือนเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้  คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการทบทวนข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้เป็นประจำ

การชดเชย

คุณยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และควบคุมไม่ให้บริษัทในเครือ กรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และตัวแทนของคุณ ทำการเรียกร้องใดๆ รวมทั้งข้อเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดจากบุคคลที่สามอันเนื่องมาจาก หรือเกิดขึ้นจาก :

 • การเข้าถึงหรือการใช้บริการของคุณ
 • การที่คุณละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้
 • การละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลที่สาม
 • ข้อพิพาทใดๆ หรือปัญหาระหว่างคุณและบุคคลที่สาม
 • ข้อมูลผู้ใช้ที่คุณอัพโหลดหรือให้บริการผ่านทางบริการ
 • การกระทำผิดโดยเจตนาของคุณ
 • การเข้าถึง และ/หรือ ใช้บริการของบุคคลอื่นโดยใช้บัญชีและรหัสผ่านของคุณ THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบในการป้องกันและควบคุมเรื่องใดๆ ที่อาจมีการชดใช้โดยคุณ และในกรณีนี้ คุณยินยอมที่จะให้บริษัท ร่วมกับTHAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ในการป้องกันการเรียกร้องดังกล่าว

ไม่มีการรับประกัน

 •  THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ให้บริการ “ตามสภาพปรากฏในเว็บไซต์” “กับความผิดพลาดทั้งหมดที่อาจมีได้” และ “ตามสภาพที่พร้อมใช้”  ความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับคุณภาพ ความพอใจ ประสิทธิภาพ ความถูกต้องเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง ในขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช้ THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ไม่รับรองการรับประกันหรือเงื่อนไขใดๆ โดยชัดแจ้ง หรือโดยนัย ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมด
 • การรับประกันหรือเงื่อนไขทางการค้า ความถูกต้อง สิทธิในการเป็นผู้ค้ำประกันและการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
 • การรับประกันหรือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหรือการใช้สินค้า
 •   การรับประกันหรือเงื่อนไขของการเข้าถึง หรือการใช้งานที่ไม่เกิดข้อผิดพลาดหรือปราศจากข้อผิดพลาดคำแนะนำหรือข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่คุณได้รับผ่านทางบริการที่มีอยู่ในบริการ จะไม่ถือเป็นการรับประกันใดๆ ของ THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงบริการที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ และความเสี่ยงทั้งหมดสำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้หรือการเข้าถึงบริการการติดต่อกับผู้ใช้รายอื่นๆ
 • คุณเข้าใจและยอมรับว่า การใช้บริการของคุณและการใช้งานการเข้าถึงการดาวน์โหลด หรือการจัดหาเนื้อหาผ่านบริการและเว็บไซต์ หรือบริการที่เกี่ยวข้องใดๆ อยู่ภายใต้การพิจารณาของคุณเอง และความเสี่ยง และคุณต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ (รวมทั้งระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ใช้ในการให้บริการ) หรือการสูญหายของข้อมูลที่เกิดจากการใช้บริการ หรือการดาวน์โหลด หรือการใช้ข้อมูลเหล่านั้น

อื่น ๆ

คุณตกลงที่จะไม่คัดลอกส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการ ยกเว้นการปฏิบัติตามใบอนุญาตและการอนุมัติทั้งหมดที่จำเป็น ตามกฎหมายที่บังคับใช้กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

นโยบายส่วนบุคคล

THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จะรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายส่วนบุคคลของบริษัทฯ โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งรวมอยู่ในและเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดในการให้บริการนี้

THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและการให้บริการต่อสมาชิกหรือผู้ใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้บังคับเกี่ยวกับข้อมูลที่บริษัท ฯ เก็บรวบรวมและรักษาไว้ โดยอธิบายครอบคลุมถึงประเภท วัตถุประสงค์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ประมวลผลและการเก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ อันได้แก่ ไอพีแอดเดรส (IP Address) คุกกี้ และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้ผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัท ฯ ขณะที่ลงทะเบียนและใช้บริการซึ่งรวมถึง ข้อมูล Facebook ของคุณ

คุณมีหน้าที่ต้องอ่านและรับทราบนโยบายนี้ทั้งหมดก่อนที่จะให้ข้อมูลใด ๆ กับบริษัท ฯ  การใช้เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น  หรือลงทะเบียนการขอใช้บริการและกิจกรรมอื่น ๆ ของเรา โดยคุณจะต้องให้ความยินยอมผ่านการแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในการอนุญาตให้บริษัท ฯ รวบรวม ใช้และเก็บรักษาข้อมูลของคุณตามที่กำหนดไว้ตามนโยบายนี้

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลของคุณประการใด โปรดติดต่อโดยส่งเป็นจดหมายหรือคำร้องผ่านทางอีเมลมาที่ webmaster@THAILAND – ASSET 

แหล่งข้อมูล

เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณหรือข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์การใช้งานของคุณจากคุณโดยตรงเท่านั้น ตราบเท่าที่คุณอนุญาตโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยให้เราใช้ประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง:

 • เว็บไซต์ THAILAND – ASSET
 • แอปพลิเคชั่น THAILAND – ASSET
 • Facebook (ข้อมูลบัญชีสมาชิกที่เป็นสาธารณะ)
 • อุปกรณ์ของผู้ใช้ (คอมพิวเตอร์ และ/หรือ โทรศัพท์มือถือ)

ประเภทของข้อมูล

จากแหล่งข้อมูลข้างต้น ข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวมมีดังนี้:

 • ชื่อ
 • นามสกุล
 • รูปภาพโปรไฟล์ / ภาพถ่าย
 • ที่อยู่อีเมลล์
 • ที่อยู่จริง
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • โปรไฟล์ Facebook (member_ID, public_profile, รูปโปรไฟล์และที่อยู่อีเมล)
 • เนื้อหาหรือข้อมูลเกี่ยวกับการโพสต์สินค้าหรือบริการโฆษณาบนแพลตฟอร์มของ THAILAND – ASSET รวมถึงคำอธิบายรูปถ่ายและข้อมูลติดต่อของผู้ขาย
 • คุกกี้
 • ไอพีแอดเดรส (IP Address)
 • ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • เนื้อหาหรือข้อมูลในเครื่องมือแชทที่มีอยู่บน THAILAND – ASSET

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

       เราเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ดังต่อไปนี้ :

 • ในขณะที่คุณกรอกข้อมูลเพื่อการลงทะเบียนเปิดบัญชีสมาชิก THAILAND – ASSET หรือดูแลปรับปรุงข้อมูลบัญชีสมาชิกของคุณ หรือขอรับบริการต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มของเรา
 • การลงทะเบียนบัญชีสมาชิก  เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะที่คุณได้ให้ในแบบฟอร์มที่แสดงอยู่บนแพลตฟอร์มของเราเท่านั้น โปรดทราบว่าการเข้าถึงบัญชีของคุณผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น คุณต้องใช้รหัสที่ได้รับก่อนเข้าใช้งาน เพื่อการตรวจสอบความเป็นตัวตนก่อนเข้าใช้ทุกครั้ง ซึ่งระบบสามารถเก็บบันทึกรหัสดังกล่าวในบัญชีสมาชิกของคุณได้จนกว่าคุณจะออกจากระบบ (log out) โดยการเข้าใช้บริการของคุณในครั้งต่อไปหลังจากออกจากระบบแล้วจำเป็นต้องเรียกขอรหัสใหม่เสมอ
 • การเลือกลงทะเบียนบัญชีสมาชิก โดยให้เชื่อมต่อกับบัญชีสมาชิก Facebook ของคุณ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลโปรไฟล์จากบัญชีสมาชิก Facebook เฉพาะส่วนที่คุณเปิดเผยแก่สาธารณะ โปรดทราบว่าเราไม่จัดเก็บหรือรับรู้รหัสผ่านเข้าบัญชีสมาชิก Facebook ของคุณในระบบข้อมูลของเราแต่อย่างใด
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ รายละเอียด คำบรรยายสินค้าหรือบริการ รูปภาพ ที่ผู้ขายได้ให้หรือปรากฏบนแพลตฟอร์มของ THAILAND – ASSET
 • ข้อมูลการสนทนาหรือข้อความระหว่างผู้ใช้งานที่ปรากฏในระบบสนทนา (Chat manu) บนแพลตฟอร์ม

เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ ดังต่อไปนี้:

เมื่อคุณใช้เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น THAILAND – ASSET เราจะเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติซึ่งรวมถึงเบราว์เซอร์ที่ชี้เฉพาะเจาะจง ที่อยู่ IP เบราว์เซอร์และข้อมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ อุปกรณ์ที่ชี้เฉพาะเจาะจง (เช่น Apple IDFA หรือ Android Advertising ID) ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และข้อมูลที่ชี้เฉพาะถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมของคุณที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์และแอพ THAILAND – ASSET

การใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ

บริษัทฯ และบุคคลที่สามใช้เทคโนโลยีเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์และแอพ คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อการเก็บข้อมูล คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อการจัดเก็บ หมายความถึงไฟล์ที่มีข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์ที่ทางบริษัท ฯ หรือบุคคลที่สามได้ส่งถึงหรืออ่านได้จากอุปกรณ์ของคุณซึ่งจะบันทึกจดจำอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ การบันทึก การวิเคราะห์พฤติกรรมและทางการตลาด  บริษัท ฯ และบุคคลที่สามจะใช้วิธีการอัตโนมัติในการอ่านหรือบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ประเภทต่าง ๆ และเบราว์เซอร์ทั้งหลาย หรือปลั๊กอินอื่น ๆ โดยคุณอาจเลือกที่จะตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธการให้จัดเก็บคุกกี้บางประเภทหรือจัดให้มีการเตือนในกรณีที่มีการส่งคุกกี้บางประเภทได้ ซึ่งเบราว์เซอร์บางตัวอาจสามารถถูกตั้งค่าที่คล้ายกันในแบบ HTML5 และ Flash ได้ อย่างไรก็ตามหากคุณป้องกันหรือปฏิเสธการให้จัดเก็บคุกกี้หรือที่เก็บข้อมูลในพื้นที่เว็บไซต์ของเราอาจส่งผลต่อการทำงานของเว็บไซต์ได้

ยินยอมให้การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อใช้บริการ คุณยินยอมที่จะได้รับการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทจาก THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดอ่านนโยบายส่วนบุคคลเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของ THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด คุณตกลงว่า ข้อตกลงการเปิดเผยข้อมูลหรือการสื่อสารอื่นๆ ที่THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ส่งถึงคุณทางอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการสื่อสารทางกฎหมาย รวมถึงการสื่อสารเหล่านั้นเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อเสนอแนะ

หากคุณต้องการที่จะให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับบริการ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัดคุณมีสิทธิที่จะใช้ข้อเสนอแนะในลักษณะใดๆ และเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้ รวมถึงปรับปรุงบริการ หรือสร้างผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ กับ THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ติดต่อ

THAILAND – ASSET โดย บริษัท สยามบิช คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 57 ชั้น 18 อาคารปาร์คเวนเซอร์อีโคเพล็กซ์ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 098 565 9488        อีเมล : webmaster@THAILAND – ASSET

Compare listings

Compare