โครงสร้างบริษัท

วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission)

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นบริษัทตัวแทนที่ให้บริการเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ ประกันภัย  สินเชื่อ และการลงทุน ครบวงจร โดยร่วมงานกับบริษัทประกันและสถาบันการเงินชั้นนำ  ด้วยบริการที่เป็นเลิศและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากการประกันภัยที่เหมาะสม

พันธกิจ (Mission)

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยการให้คำแนะนำด้านการวางแผนทางการเงิน การลงทุน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในด้านสุขภาพและการประกันภัย ด้วยบริการที่ประทับใจผ่านตัวแทนและพนักงาน ที่มีความจริงใจ และมีความรู้ระดับแนวหน้าของประเทศ

ประวัติบริษัท

จุดเริ่มต้นของ Siam Business

บริษัท ดำเนินกิจการให้คำปรึกษาและหาพันธมิตรทางธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้บริการแก่นักธุรกิจต่างๆ ทั้งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และนานาประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้มั่นคง บริษัทเริ่มก่อตั้งในปี 2553 โดยนายศศิพงษ์ ไกรกมล ภายใต้ชื่อไกรกมลเทรดดิ้ง ณ สำนักงานแห่งแรกเลขที่ Ruchstuckstrasse 14 , 8306 Brüttisellen Zürich Switzerland
ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะให้บริษัทฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้มีความรู้เกี่ยวกับประกันชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลัก ในการดำเนินชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์ และเพื่อให้คนไทยได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากการประกันภัยที่เหมาะสม รวมถึงให้บริการด้านการเงิน บริษัทจึงเพิ่มทุนจดทะเบียน และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท สยามบิสซิเนส คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด Siam Business Corporation GmbH ในปี 2556 และย้ายที่ทำการแห่งใหม่มาอยู่ที่ Brunnenwiesenstrasse 6, 8305 Dietlikon Zürich Switzerland
จากการดำเนินงานที่ทุ่มเทเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากคนไทยในสวิสเซอร์แลนด์และทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น จึงได้ขยายงานด้านสินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างแดนสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย และมีตั้งสาขาแห่งแรกในประเทศไทยในปี 2560 มีสำนักงานอยู่ ชั้น 18 อาคาร ปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวงแหวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
จากความมุ่งมั่น ก้าวไกล ด้วยการร่วมงานกับพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลกที่มีประสบการณ์และเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ จึงย้ายสำนักงานใหญ่แห่งใหม่มาอยู่ที่ Schaffhauserstrasse 550, 8052 Zürich Switzerland เพื่อดำเนินธุรกิจในการเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและประชาชน ให้สมกับการที่เราคือบริษัทตัวแทนประกันและสินเชื่อครบวงจรที่ก่อตั้งโดยคนไทยแห่งแรกในสวิสเซอร์แลนด์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

จากการที่บริษัทฯ ได้ขยายกลุ่มเป้าหมายอย่างหลากหลายทำให้ บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งถือเป็นความร่วมมือทางธุรกิจที่สำคัญ เพราะพันธมิตรทางธุรกิจนั้นเป็นบริษัทระดับโลกที่เชี่ยวชาญอย่างมาก อาทิเช่น การร่วมงานด้านเงินออมกับบริษัท Basler Versicherungen ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านประกันในสวิตเซอร์แลนด์มายาวนานถึง 155 ปี ในด้านการทำธุรกรรมการประกันชีวิตและการเงิน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างดีเยี่ยม บริษัทฯ มั่นใจว่าเราเป็นผู้นำในด้านการบริการลูกค้า ซึ่งนอกจากการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวที่พิเศษกว่าคนอื่น ซึ่งถือได้ว่าบริษัทฯ เป็นกลุ่มคนไทยรายแรกที่นำความรู้ด้านประกันพร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ด้านเงินออมให้แก่คนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ และเรายังมีกิจกรรมและสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับลูกค้า โดยเน้น กลยุทธ์ด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ตลอดจนนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเสริมศักยภาพของระบบให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้สร้างความเด่นชัดในองค์กรให้เป็นที่ประจักษ์ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ และ Social Media อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อตอกย้ำถึงนโยบายการตลาดแบบครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั่วทุกมุมโลก ที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายและแข็งแกร่ง จึงทำให้ในปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าดังนี้

ให้บริการในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

1.ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ

2.เงินออมแบบสะสมทรัพย์ระยะสั้นและระยะยาว

3.สินเชื่อเงินสดโดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์

4.ประกันภัยทรัพย์สิน

5.บัตรเครดิตและบัตรท่องเที่ยว

6.สินเชื่อเพื่อผ่อนชำระตั๋วเครื่องบินและการท่องเที่ยว

7.บริการด้านการทำสัญญาการเช่าแทนการวางเงินมัดจำ

 

ให้บริการในประเทศไทย

8.ประกันสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติในประเทศไทย

9.ประกันภัยทรัพย์สิน

10.ประกันภัยรถยนต์

 

ให้บริการทั่วโลก

11.บริการสินเชื่อเพื่ออสังหาริมทรัพย์ สินเชื่อบ้านเพื่อคนไทยในต่างประเทศ

12.อสังหาฯ ซื้อ ขาย เช่า

 

มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง

บริษัทฯ มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด บริษัทฯ จะไม่หยุดยั้งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบประกันต่าง ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมทุกกลุ่มและทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ โดยจะยึดหลักการบริหารอย่างมีจริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพพร้อมยึดหลักบรรษัทภิบาล

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบธุรกิจ และเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ทั้งการส่งเสริมจรรยาบรรณและเน้นกระบวนการบริหารงานที่ดี ระบบตรวจสอบอย่างโปร่งใสและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้เอาประกัน รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพทั้งทางด้านการดำเนินงานและการบริการ พร้อมกันนี้ยังมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมให้มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ศิลปะวัฒนธรรม และการศึกษา อีกทั้งบริษัทฯ ยังเน้นคุณธรรมเรื่องบรรษัทภิบาล เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นบริษัทประกันที่แข็งแกร่งมั่นคงสืบต่อไป

 

The Creative Team

We’re an ambitious workaholic, but apart from that, pretty simple persons.

www.siambusiness.ch/team

นายศศิพงษ์ ไกรกมล
ประธานกรรมการ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

อบอุ่นและปลอดภัย เพื่อชาวไทยในทั่วโลก

Compare listings

Compare